Alois Nožička

Alois Nožička

1934

Alois Nožička patří k těm málo výtvarným fotografům, kteří v českém prostředí vytvářeli ke konci padesátých let a v první polovině šedesátých let abstraktní, surrealismem podmíněná díla. Jeho vizuální projev je zcela ojedinělý; motivy od roku 1960 pocházejí skoro bez vyjímky ze smetišť a skládek. Jeho fotografie vykazují konvulzivní krásu nabitou silnou erotikou; přitom je jim vlastní jak kompoziční řád tak vyhraněná estetika. Mnohem známější v západoevropských surrealistických kruzích než v českém prostředí, byly jeho fotografie mnohokrát reprodukovány v knihách a časopisech především zahraniční provenience. I ve světovém srovnání patří k nejoriginálnějším výtvarníkům druhé poloviny 20. století vyjadřujících se výhradně fotograficky.

text: Zdenek Primus