ZÁSADY PRO NAKLÁDÁNÍ S OSOBNÍMI ÚDAJI

Přečtěte si, prosím, naše zásady pro nakládání s osobními údaji.

INFORMACE O ZPRACOVÁVÁNÍ A OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

V souvislosti s přijetím nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (GDPR), které se s účinností od 25. května 2018 vztahuje na zpracování Vašich osobních údajů ze strany naší společnosti Galerie UBK s.r.o., IČ 27376583, se sídlem Betlémské nám. 1004/8, Praha 1, 110 00  zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městského soudu v Praze 28.9.2005 pod spisovou značkou C 109419 (dále jako "Galerie​" nebo také „my​“), Vám níže poskytujeme shrnutí základních informací o zpracovávání a ochraně Vašich osobních údajů ze strany Galerie. 

Jaké osobní údaje zpracováváme

Galerie může shromažďovat a zpracovávat tyto Vaše osobní údaje:

 • Kontaktní údaje, tyto údaje zejména zahrnují: jméno, příjmení, uživatelské jméno, korespondenční / fakturační adresu, email, telefonní číslo;
 • Platební a transakční údaje, tyto údaje zejména zahrnují: bankovní a platební údaje, historii objednávek
 • Technická data, tyto údaje zejména zahrnují: informace o Vašich návštěvách webové stránky Galerie a o zdrojích, ze kterých jste se k ní připojili
 • Obrazový záznam (kamerový systém v Galerii U Betlémské kaple na adrese Betlémské nám. 1004/8, Praha 1, 110 00)
 • Záznamy korespondence (při kontaktování Galerie U Betlémské kaple)

Obecně platí, že shromažďujeme a získáváme osobní údaje přímo od Vás, a to především v důsledku zakoupení zboží či v důsledku jiné interakce mezi Vámi a galerií. Technická data mohou být získávána Vaší návštěvou webové stránky Galerie způsobem níže popsaným.

K jakému účelu Vaše osobní údaje zpracováváme

 • Vaše kontaktní a platební údaje zpracováváme k jednání o uzavření smlouvy a realizaci Vaší objednávky
 • údaje týkající se Vašeho zákaznického chování a historie využíváme k vedení obchodní a statistické evidence pro účely vyhodnocení našich služeb a produktů, pro účely jejich zlepšení a zkvalitnění služeb našim zákazníků
 • v případě, existence oprávněného zájmu (jste-li náš zákazník) nebo získáme-li k tomu odpovídající souhlas, můžeme využít kontaktní údaje (email) k zasílání marketingových sdělení o našich činnostech, zboží  či událostech, které Vás dle našeho názoru mohou zajímat
 • k zajištění co nejefektivnějšího způsobu prezentace obsahu našich Webových stránek
 • pro ochranu našich oprávněných zájmům (zejména pro zamezení podvodným jednáním, ve snaze předcházet a zabránit porušení našich smluvních podmínek, pro účely vymáhání případných pohledávek a k zajištění ochrany našich zákonných práv)
 • za účelem ochrany majetku a zdraví osob v prostorách provozovny Galerie U Betlémské kaple na adrese  Betlémské nám. 8, Praha 1, můžeme provozovat kamerový systém se záznamem, který zpracovává Vaše identifikační údaje.
 • Vaše kontaktní údaje můžeme dále využívat pro zajištění naší vzájemné komunikace a pro účely umožnění výkonu Vašich práv v souvislosti s ochranou osobních údajů
 • pro další specifické účely, pro které jsme získali Váš souhlas.

Vaše osobní údaje uchováváme jen po tu dobu, dokud trvá některý z výše uvedených účelů zpracování a následně jen po dobu a za podmínek v souladu s příslušnými právními předpisy.

Právní základ zpracování Vašich osobních údajů

Právní základ, který nám umožňuje zpracovávat Vaše osobní údaje, závisí na účelu, pro který dané osobní údaje zpracováváme. Vaše osobní údaje tedy v konkrétním případě můžeme zpracovávat bez Vašeho souhlasu, protože:

 • je to nezbytné pro účely uzavření nebo plnění smlouvy s Vámi;
 • je to nezbytné ke splnění našich zákonných povinností (např. v oblasti účetnictví a daní);
 • je to nezbytné pro ochranu našich oprávněných zájmů (např. v souvislosti s uplatňováním nároků z uzavřených smluv nebo v souvislosti analýzou a zlepšováním našich služeb);

S Vaším souhlasem můžeme zpracovávat Vaše osobní údaje pro účely marketingu, tj. nabídky našich produktů, informování o novinkách nebo jiných obchodních sděleních, a to zasíláním na Vaši e-mailovou nebo kontaktní adresu a využíváním personalizovaného marketingu a remarketingu. Svůj souhlas s tímto využitím Vašich osobních údajů můžete kdykoliv odvolat zasláním informace o odvolání souhlasu na náš e-mail info@galerieubetlemskekaple.cz nebo písemně na uvedené adrese Galerie.

Poskytování Vašich osobních údajů

Vaše osobní údaje budou k dispozici jednotlivým pracovníkům Galerie, zodpovědným za interakci mezi Vámi a Galerií či správu Vašeho klientského portfolia u nás. Osobní údaje můžeme dále poskytnout jiným společnostem, které angažujeme proto, aby nám pomohly s našimi aktivitami, např. společnostem zajištujícím přepravu a doručení Vámi objednaného zboží a poskytovatelům IT služeb nebo účetní firmě. Přístup těchto osob a zpracování Vašich osobních údajů třetí stranou bude vždy prováděno za podmínek stanovených právními předpisy.

Vaše osobní údaje mohou být přenášeny a ukládány v rámci zemí Evropského hospodářského prostoru (dále jen „EHP​"), které jsou považovány za země se srovnatelnou úrovní ochrany osobních údajů jako Česká republika jakož i subjektům se sídlem mimo EHP, a poskytovatelů informačních nebo jiných služeb. V případě přenosů mimo EHP, zajistíme ochranu Vašich údajů prostřednictvím uzavření příslušných smluvních doložek nebo prostřednictvím jiných odpovídajících záruk v souladu s GDPR.

Co jsou cookies a jak je využíváme

Cookies jsou malé datové soubory, které jsou nezbytné pro správnou funkci stránek, a které proto umísťujeme na Váš počítač, tak jako většina internetových stránek. Jedná se o textové soubory, které internetové stránky ukládají na Váš počítač nebo mobilní zařízení v okamžiku, kdy tyto stránky začnete využívat.

Stránky si tak na určitou dobu zapamatují úkony a nastavení, které jste na nich provedli – např. obsah nákupního košíku. Tyto údaje tedy nemusíte zadávat znovu při opětovné návštěvě stránek a přechodem mezi jednotlivými sekcemi webu.

Cookies využíváme také pro sběr statistických údajů a personalizaci reklam, abychom mohli dále vylepšovat naše stránky a zdokonalovat tak služby, které nabízíme. Informace o tom, jak náš web používáte, proto sdílíme se svými partnery působícími v oblasti inzerce a analýz, a to konkrétně se společností Google. O tom, jak Google nakládá se soubory cookies, se můžete dočíst na https://www.google.com/policies/technologies/cookies/.

V případě nesouhlasu s používáním cookies a údajů získaných prostřednictvím našich internetových stránek, které využívají technologie cookies pro účely uvedené výše, máte možnost zablokovat používání technologie cookies příslušným nastavením svého internetového prohlížeče nebo jiného počítačového programu (tj. nastavte svůj internetový prohlížeč nebo jiný počítačový program tak, aby blokoval, resp. zakazoval/nepovoloval, použití technologie cookies). Za tímto účelem můžete instalovat doplněk do vašeho webového prohlížeče (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout).

Jaká jsou Vaše práva

V souvislosti se zpracováním osobních údajů Vám náleží níže specifikovaná práva, která můžete dle Vašeho uvážení využít.

 • právo na jasné, transparentní a srozumitelné informace o tom, jak používáme Vaše osobní údaje a jaká jsou Vaše práva;
 • právo na přístup k osobním údajům a poskytnutí dalších informací souvisejících s jejich zpracováním ze strany Galerie;
 • právo na opravu nesprávných a neúplných osobních údajů;
 • právo na vymazání Vašich osobních údajů, především pokud
  • již nejsou dále potřebné pro další zpracování;
  • jste odvolali svůj souhlas k jejich zpracování;
  • jste oprávněně namítali jejich zpracování;
  • byly zpracovány nezákonně; nebo (v) musejí být vymazány podle právních předpisů;
 • právo na omezení zpracování Vašich osobních údajů, pokud
  • napadnete správnost osobních údajů po dobu, dokud neověříme jejich správnost;
  • zpracování je protizákonné;
  • je už nepotřebujeme, ale údaje potřebujete Vy pro účely uplatnění Vašich právních nároků nebo
  • namítáte proti jejich zpracování po dobu, dokud neověříme, zda naše oprávněné důvody převažují nad Vašimi zájmy
 • právo podat námitky proti zpracovávání Vašich osobních údajů v případě, že je zpracováváme
  • pro účely přímého marketingu nebo
  • pro účely našich oprávněných zájmů;
 • právo získat své osobní údaje a přenést je k jinému poskytovateli služeb;
 • právo podat stížnost na Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7; www.uoou.cz.

V souvislosti s výkonem svých práv a v případě jakýchkoli otázek či informací ohledně nakládání s osobními údaji, prosím, kontaktujte nás na: info@galerieubetlemskekaple.cz nebo písemně na Galerie UBK s.r.o., Betlémské nám. 8, 110 00 Praha 1.

Tyto zásady ochrany osobních údajů jsou platné od 25.05.2018.