Příští výstava : Difficult Ceremony

konceptuální přístupy a přesahy v malbě a kresbě 70. – 90. let v Československu