179934_big

Vojtěch Preissig Lucie Vlčková

Vojtěch Preissig (1873 Světec u Bíliny - 1944 Dachau) patří do okruhu
nejvýraznějších českých umělců první poloviny 20. století, mezi něž se zapsal
jak svou uměleckou invencí a výjimečnými řemeslnými schopnostmi, tak i 
osobnostními kvalitami, projevujícími se nevšední občanskou odpovědností.
Třebaže byl Preissigův význam doceněn také v zahraničí, patří k těm, jejichž
dílo, i přes nesporný umělecký přínos a oblibu širokého publika, je známé pouze
zlomkovitě a zatím čeká na komplexní zhodnocení. Kniha se soustřeďuje na
dominantní oblast Preissigovy tvorby, kterou je celé spektrum aktivit na poli
grafického designu - od akcidenční grafiky přes knižní a časopiseckou tvorbu,
ornamentální předlohy a vzory až po typografii. Vývoj v jednotlivých oblastech
autorovy designérské tvorby je sledován v kontextu nevšední životní dráhy,
vytyčené přelomovými historickými událostmi, uměleckými a osobními peripetiemi.
Osud Preissigova díla, který byl neméně dramatický než osud autora a osciloval
mezi nadšením, nepochopením či nezájmem, přibližují kapitoly zaměřené na ucelené
etapy tvorby: pařížskou, charakterizovanou vlivem Alfonse Muchy a objevováním
grafického řemesla, pražskou, provázenou smělými ambicemi a završenou deziluzí a 
krachem vlastního ateliéru, "americký sen", proložený válečným intermezzem,
dilema návratu do vlasti a finální orientaci na nové vize, již však v nadějném
vzepětí definitivně utla nastupující válka. Monografie shrnuje dosavadní dílčí
poznatky a poprvé souhrnně přináší faktografii Preissigovy bohaté užité tvorby,
kterou představuje reprezentativním výběrem klíčových děl, a poskytuje dosud
nepublikovaná fakta.

Vydavatel: Arbor Vitae
Formát: 190 × 220 mm
Rok vydání: 2013
Místo vydání: Praha
Počet stran: 222
Jazyk: cz

690