Přesahy výtvarného Brna

Přesahy výtvarného Brna Bronislava Gabrielová, Bohumil Marčák

Autorská dvojice Bronislava Gabrielová a Bohumil Morčák po listopadu 1989 připravila reprezentativní monografie Jana Rajlicha, Sylvy Lacinové či Miroslava Štolfy. Těmto monografiím předcházela ještě za normalizace poloilegální edice autorů Výtvarní umělci dneška, věnovaná neoficiálním umělcům.Definitivní podobu dostávají vybrané studie až v knize Přesahy výtvarného Brna. Autoři si zde kladou za cíl shrnout žeň svých setkání v brněnských ateliérech, ale také dávají podnět k odstartování dalších sond do pestré mozaiky výtvarné tvorby a osobností výtvarného umění v Brně. V knize najdeme medailony malířů Jánuše Kubíčka, Jiřího Hadlače, Petra Skácela, Josefa Krejčiříka, Miroslava Štolfy, Miroslava Šimordy, Antonína Juračky, Milivoje Husáka, Milana Magniho, Karla Rechlíka, dále malíře, grafika a designéra Jana Railicha, sochařky Sylvy Lacinové, sochařů Nikose Armutidise, Jiřího Sobotky, Jana Šimka, malířky a ilustrátorky Vlasty Baránkové, karikaturisty a fotografa Viléma Reichmana a sochaře a grafika Miloše Slezáka. Publikace má bohatou obrazovou a dokumentární přílohu.

Vydavatel: Petrov
Formát: 280 × 230
Rok vydání: 1999
Místo vydání: Brno
Počet stran: 220
Jazyk: cz

450