IMG_20160613_0010

Neuchopitelný Josef Váchal Josef Kotek

Publikace je zaměřena na rozbor výtvarných děl českého malíře Josefa Váchala, který žil v letech 1884 až 1969. V práci je sledován Váchalův vývoj výtvarných děl, které tvořil pod vlivem symbolismu, secese, naturalismu a expresionismu. Je zde zkoumáno Váchalovo úsilí o tvůrčí svobodu v obsahové i formální stránce tvorby... Publikace je doplněna 42 stránkovou obrazovou přílohou.

Vydavatel: Nová tiskárna Pelhřimov
Formát: 230 × 160
Rok vydání: 2008
Místo vydání: Pelhřimov
Počet stran: 219
Jazyk: cz

270