IMG_20160619_0014

Mikoláš Aleš Ondřej Chrobák

Jednotlivé oddíly netradičně pojaté publikace popisují a komentují variabilní formou momenty, které sehrály klíčovou roli při krystalizaci výstavy „Mikoláš Aleš 1852→2007“. Jsou subjektivní mapou terénu vytyčující neuralgická místa a zároveň jednou z možných odpovědí vztahujících se k důvodům a motivacím retrospektivního ohlédnutí za umělcovou tvorbou

Vydavatel: Národní galerie v Praze
Formát: 260 × 230
Rok vydání: 2008
Místo vydání: Praha
Počet stran: 138
Jazyk: cz

270