123959

Jánuš Kubíček Kresba a grafika / Drawings and Graphics Jiří Hlušička

„Výtvarné prostředky musí být východiskem k působení uměleckého výtvarného díla.
Důležité je úsilí posunovat je až do základní struktury díla, a to jak fyzické,
tak psychické - v počátcích vzniku díla vycházet z předpokladu optického vnímání
a pojit všechny fáze s vizuální představou. Nemyslet v jakési povídce, kterou
výtvarné umění ilustruje, ale myslet od začátku ve výtvarných prostředcích
majících působnost díla zprostředkovat zrakem. (Vizuální myšlení - myšlení v 
relaci zraku.)“
J. K.
Knihu uspořádali Jiří Hlušička a Adam Kubíček.
Úvodní text a výběr reprodukcí Jiří Hlušička. Obálku, vazbu a grafickou úpravu
navrhl Andrej Bielak.

Vydavatel: Fotep
Formát: 235 × 330 mm
Rok vydání: 2004
Místo vydání: Brno
Počet stran: 264
Jazyk: česky

800