178099_big

František Kupka. Geometrie myšlenek Karel Srp

Kniha Geometrie myšlenek se zabývá několika úseky významově bohaté a výtvarně
široké práce Františka Kupky (1871-1957). Sleduje autorův vztah ke Smaragdové
desce, k předpokladům, které podnítily vznik jeho abstraktního projevu, k 
mašinismu, jímž se zabýval ve druhé polovině dvacátých a třicátých let, ke
geometrii a řecké tradici, zejména k Eukleidovi a Platónovi. Probírá "pozdního"
Kupku po jeho výstavě v pařížské Galerie la Boëtie (1924). Soustřeďuje se na
období, kdy byl členem hnutí Abstraction-Création a vytvořil Abstraktní malbu
(1930-1932). Přináší rozbor obsáhlé Série C (1935-1946) a vyzdvihuje autorovo
závěrečné období po pražské retrospektivě (1946), kdy se aktivně podílel na
činnosti významného abstraktního hnutí Salon des réalités nouvelles, včetně
pravidelné účasti na výstavách. Pěti kapitolami knihy probíhá rozbor Kupkova
klíčového teoretického díla Tvoření v umění výtvarném, jehož devadesáté výročí
vydání si v roce 2013 připomínáme. Kniha je doplněna množstvím dokumentárních
textů, jak od samotného Kupky, tak od Josefa Svatopluka Machara, který v roce
1905 přetiskl v Rudých květech obsáhlé Kupkovy dopisy, týkající se jeho umělecké
minulosti, nebo od Richarda Weinera, jenž jako vůbec první novinář psal v roce
1912 o Kupkově abstraktní tvorbě. Díky množství reprodukcí, získaných z celého
světa, tvoří celek základní pramen pro pochopení úhelné osobnosti moderního
světového malířství, kterou František Kupka bezesporu byl.

Vydavatel: Arbor vitae, Galerie hl. města Prahy
Formát: 230 × 270 mm
Rok vydání: 2012
Místo vydání: Praha
Počet stran: 224
Jazyk: cz

1 050