IMG_20160613_0007

Deníky - Výbor z let 1922 - 1964 Josef Váchal

Ve shodě s editorem respektovala redakce původnost Váchalových rukopisů a předkládá je čtenáři v nezměněném znění. Tose týká jak podoby garmatické , tak i grafické. Ne vždy se ale podařilo editorovy nebo redakci rozluštit Váchalův rukopis - u takového místa je pak otazník v rovných závorkách: /?/. Z rukopisu byly do tisku převzaty také Váchalem užité kresebné symboly, nejčastěji křížek a srdíčko, jejichž význam je z kontextu patrný.

Vydavatel: Paseka - Ladisláv Horáček
Formát: 210 × 150
Rok vydání: 1998
Místo vydání: Praha, Litomyšl
Počet stran: 368
Jazyk: cz

450