eské typy aneb Poptávka po našem hrdinovi

České typy aneb Poptávka po našem hrdinovi Josef Jedlička

Josef Jedlička patřil k lidem, kteří jsou si vědomi a to takřka ustavičně, v každém zásadnějším počinu svého života - významu pátrání po podstatě a smyslu existence a kteří nadto mají schopnost ( a trpělivost ) nalezené soustavně pojmenovávat a archivovat. O věcech nestačí vědět nebo je zažít, mají-li sloužit k uvědomění. Musejí být nahlédnuty v souvislosti, jako součást širšího celku, dotvrzeny historickou zkušeností. Jedlička věděl, že je nesnadné takto nabyté poznání formulovat a proměnit v odkaz - ve sdělení oslovující příští generaci. Proto jestliže hledal, jestliže nalezené pečlivě třídil a pojmenovával, činil tak s důkladností archiváře, kterému nejde jen o to shromažďovat materiál, vydat autentická svědectví, podat zevrubnou zprávu, nýbrž i o to nabídnout klíč, jímž lze dešifrovat poselství. Svými objevy obecně platných znamení minulosti definoval přítomnost a vyznačoval možnosti budoucnosti lépe než většina součastníků.

Vydavatel: Nakladatelství Franze Kafky
Formát: 195 × 130
Rok vydání: 1992
Místo vydání: Praha
Počet stran: 119
Jazyk: cz

90