divis_koupani
1380

Alén Diviš Večerní koupání

Rok vzniku: 1946-47
Rozměr: 56 × 36,5 cm
Technika: olej, karton
Rám: rámováno

Na rubu autorovou rukou " New York 1947" 

Reprodukováno: Vanda Skálová, Tomáš Pospiszyl - Alén Diviš, Praha, 2005, str. 138.

"K zážitkům z válečné anabáze se Alen Diviš vrátil i v samém závěru newyorského pobytu, kdy namaloval několik obrazů inspirovaných svým měsíčním pobytem na Martiniku na jaře 1941. Cyklus s námětem Večerního koupání (1947, Galerie hl. m. Prahy; soukromé sbírky) má idylický ráz tropického ráje se silným erotickým akcentem. Všechny obrazy cyklu zachycují příbřežní mořskou mělčinu, ve které se koupou nazí domorodci v charakteristických kloboucích. Obzor moře je umístěn v samém horním okraji obrazu nebo chybí úplně, jednotlivé postavy a skupiny lidí jsou umístěny nad sebou jako u středověkých obrazů bitev nebo davových scén. Dvě studie koupáni jsou zpracovány neobvyklou technikou: Diviš celou světle podmalovanou plochu obrazu jednolitě přetřel tmavou olejovou temperou, do které
poté výjev vyryl pomocí ostrého konce štětce. Jestliže tuto metodu v kombinaci s jinými použil i ve svém vězeňském cyklu, zde je úmyslně technikou jedinou. Škrábání tu neimituje vězeňské graffiti, nýbrž je s jeho pomocí vyjádřen lesk kontur lidského těla a vln ve světle zapadajícího slunce nebo měsíce. Ostatní obrazy cyklu jsou malovány tradičnějším způsobem s různou mírou stylizace viděné skutečnosti. V žádných jiných Divišových obrazech se nesetkáme s tak idylickým zobrazením erotiky. Nahé ženy svádějí muže, ti k nim přistupují a dotýkají se jich. Koupající tvoři dvojice, ale také trojice, které jsou ohlasem na podobný námět z jeho předchozích obrazů, zde se však všichni účastníci všeobecného milování usmívají, ať už se jedná o ženu mezi dvěma muži nebo o ženy přetahující se o jednoho muže. Martinik se Divišovi ve vzpomínkách proměnil v milostnou Arkádii gauguinovského typu."

Cena na vyžádání