2974
2974

Max Švabinský Podobizna Karla Hynka Máchy

Rok vzniku: 1907
Rozměr: 33 × 27,7 cm
Technika: heliogravura, papír
Signatura: LD v tisku M.Švabinský 1907
Rám: nerámováno

zašpiněné okraje papíru

CENA: 1 900