petrkov
2134

Bohuslav Reynek Petrkov

Rok vzniku: 1993
Rozměr: 30 × 22 cm
Číslo grafiky: 9/100
Technika: suchá jehla, novotisk

10 novotisků Bohuslava Reynka doplněné verši jeho ženy Suzanne Renaud. Vydala Bonaventura Praha, 1993. 

CENA: 24 000