_DSC7491
1455

Toyen Nenahraditelné proti ohni břitvy

Rok vzniku: 1965
Rozměr: 53 × 30 cm
Technika: koláž
Signatura: PD Toyen 65, na rubu autorčino číslo 327
Rám: rámováno

Svébytné vynikající dílo odrážející kritiku soudobé komerční společnosti prostřednictvím asociativního řetězce budovaného jednotlivými prvky, jež utvářely podle představ spotřebního světa podstatu tehdejší ženy. Zapojením textových úryvků Toyen dospěla až k určitému návratu k poetismu 20. let, pro který bylo typické propojení slova a obrazu. Celkový výraz práce je umocněn zasazením do citlivé adjustace. Koláž byla vystavena na samostatné výstavě Toyen (Galerie hlavního města Prahy, Dům U Kamenného zvonu, 2000, č. k. 221). Dílo bylo publikováno a reprodukováno v monografii Toyen (K. Srp, GHMP, Argo, Praha 2000, str. 333, obr. LXXIX). Konzultováno a posouzeno PhDr. R. Michalovou, Ph.D. a prof. J. Zeminou. Přiložena odborná expertiza PhDr. K. Srpa (cit: „…Toyen již v šedesátých letech příliš nemalovala, ani nedělala koláže, na rozdíl od grafik, vznikajících jako doprovodné ilustrace ke knihám. Každá její pozdní práce je tudíž závažným, silně promyšleným sdělením, sledujícím přesný záměr.“)

Další díla tohoto autora