_DSC7491
1455

Toyen Nenahraditelné proti ohni břitvy

Rok vzniku: 1965
Rozměr: 53 × 30 cm
Technika: koláž
Signatura: PD Toyen 65, na rubu autorčino číslo 327
Rám: rámováno

Svébytné vynikající dílo odrážející kritiku soudobé komerční společnosti prostřednictvím asociativního řetězce budovaného jednotlivými prvky, jež utvářely podle představ spotřebního světa podstatu tehdejší ženy. Zapojením textových úryvků Toyen dospěla až k určitému návratu k poetismu 20. let, pro který bylo typické propojení slova a obrazu. Celkový výraz práce je umocněn zasazením do citlivé adjustace. Koláž byla vystavena na samostatné výstavě Toyen (Galerie hlavního města Prahy, Dům U Kamenného zvonu, 2000, č. k. 221). Dílo bylo publikováno a reprodukováno v monografii Toyen (K. Srp, GHMP, Argo, Praha 2000, str. 333, obr. LXXIX). Konzultováno a posouzeno PhDr. R. Michalovou, Ph.D. a prof. J. Zeminou. Přiložena odborná expertiza PhDr. K. Srpa (cit: „…Toyen již v šedesátých letech příliš nemalovala, ani nedělala koláže, na rozdíl od grafik, vznikajících jako doprovodné ilustrace ke knihám. Každá její pozdní práce je tudíž závažným, silně promyšleným sdělením, sledujícím přesný záměr.“)