2097_immrova
2097

Monika Immrová Bez názvu

Rok vzniku: 2018
Rozměr: 55,5 × 40 × 4 cm
Technika: beton