The Spaces of Inexistence

Robert Piesen and Czech informel abstaction

12/09/2014–10/10/2014

Robert Piesen patří k nejvýraznějším osobnostem českého informelu - abstraktní tvorby 60. let. Jeho tvorba je někdy nazývaná meditativní abstrakcí. V jeho obrazech z cyklu Gehinom se struktura amorfních barevně potemnělých hmot spiritualizuje vnitřním světlem, jež se stalo poselstvím jeho meditace o světě a smyslu života.

Piesenova nepředmětná malba tak se sugestivní účinností vnáší do fenoménu českého neformálního umění rozměr mýtu.

Výstava zasazuje tvorbu Roberta Piesena do kontextu českého informelu – mezi další vystavující patří Jiří Balcar, Andrej Bělocvětov, Vladimír Boudník, Čestmír Janošek nebo Mikuláš Medek.

Pictures from exhibition