Kamil Lhotak

Sadař smíchu, roste sám...

27/06/2013–08/09/2013

Výstava obrazů a grafik Kamila Lhotáka okouzluje návštěvníky nezaměnitelnou poetikou idylického světa zapomenutých periferií. Byl to svět, v kterém Kamil Lhoták vyrůstal a stal se vlastně jeho organickou součástí. Pražská předměstí – ohrady, prkenné boudy, dílny, trafiky nebo osamělé domy se v jeho tvorbě snoubí s neuvěřitelnou silou tvořivé imaginace podpořenou četbou dobrodružné literatury.
Jiří Kolář charakterizoval Kamila Lhotáka slovy „sadař smíchu, roste sám…“ Kamil Lhoták totiž malířství nikdy nestudoval - dostal se k němu pouze díky vlastnímu talentu. V roce 1939 měl první samostatnou výstavu, v témže roce vystavoval jako host na členské výstavě Umělecké besedy, jejímž členem se stal v následujícím roce a pravidelně se účastnil jejích výstav.
Od roku 1942 byl členem Skupiny 42, s níž vystavoval na všech jejích expozicích. Hlavním úkolem skupiny bylo prozkoumat po všech stránkách svět, v němž žijeme. Lhotáka s ní spojovalo především okouzlení městskou civilizací a technickým pokrokem. Hned zpočátku bylo ovšem jasné, že Lhoták je příliš velký „samorost“ a že se jeho fantazie nedokáže zcela podřídit skupinovému programu.
Poetika idylického světa balónů, letadel, motorek a vysokých kol nás stále znovu naplňuje nostalgií a zároveň radostí. Radostí z toho, že nám autor dovolil nahlédnout do úžasného světa fantazie, který je v každém jeho obraze zaznamenaný.

 

Pictures from exhibition