Jiri Balcar

01/12/2011–08/01/2012

Malíř a grafik Jiří Balcar (1929-1968) byl koncem padesátých let jedním z k průkopníků nové vlny české abstraktní malby. Začátkem šedesátých let vytvořil abstraktní obrazy, grafiky a kresby s typografickými a rukopisnými znaky jako symboly nepřehlednosti každodenní reality. V následujících letech se Balcarovo dílo dále redukovalo na monochromní, tmavé obrazy s pastózně nanesenou barvou. Ve svých grafikách z let 1965 až 1968 pak reflektoval impulzy amerického pop-artu a evropské nové figurace. Výstava u příležitosti vydání monografie mapuje jeho tvorbu od 40. let až do jeho smrti v roce 1968.

Pictures from exhibition