Andrej Bělocvětov

12/01/2012–10/02/2012

Výstava Andreje Bělocvětova (1923-1997) představuje dílo zcela mimořádného malíře. Bělocvětov se narodil dne 8. října 1923 v Praze v rodině ruských emigrantů. Vystudoval gymnasium, Státní grafickou školu, po válce studoval malbu na Akademii výtvarných umění v Praze u prof. Emila Mináře. V 50. letech se zabýval surrealismem a klasicismem, v následujícím desetiletí přichází s gestickým projevem, připomínajícím rané dílo Jacksona Pollocka. Od roku 1970 žije v téměř úplné izolaci. Ve svých obrazech glosuje realitu, kterou vnímá pouze prostřednictvím televize, a zde se ukazuje jako citlivý, hloubavý a zároveň i nelítostný kronikář své doby.

Pictures from exhibition