167976_big

Zbraně B.K.S. B.K.S.

Světoznámá tajná organizace B. K. S. se od roku 1974 věnuje věčnému přitakávání
životu i smrti. V roce 1991 byla rekonstrukcí její archivní služby zřízena
Podkomise pro útlum publicity pečující o uchování co největšího objemu informací
o B. K. S. v tajnosti, respektive o jejich celkové utajení s drobnými přesně a 
přísně vymezenými výjimkami. Publikace Zbraně - B. K. S. - Weapons vznikla právě
díky ochotě této podkomise, která stanovila pro tento případ neobvykle vysokou
kvótu povoleného úniku informací. Kniha je plná dosud neznámých vyobrazení a 
vysvětlujících popisek i textů. Mimo obrazové tabule, představující zástupce ze
všech zákoutí zbrojnice, v sobě kniha skrývá i básnickou sbírku rafinovaně
ukrytou v poznámkovém aparátu. Přes čtyřicet krátkých i rozsáhlejších básní
komentuje jednotlivé zbraně. Na čtenáři je, aby se u každého čísla dohadoval,
zda báseň dobře trefila artefakt, či snad zbraň dobře ilustruje verše. Součástí
publikace je anglické resumé, popisky jsou dvojjazyčné. Musíme vyčkati succés tohoto coupu, dříve než můžeme spekulovat na další progrés! Die Affaire zdá se býti recht remarquable. (Friedrichovo fatální rozhodnutí u Kolína dne 18. června 1757

Vydavatel: Arbor Vitae
Formát: 210 × 280 mm
Rok vydání: 2012
Místo vydání: Praha
Počet stran: 136
Jazyk: cz/ang

400