naceradsky_kmńiha

Načeradský. Kresby a grafiky Petr Mach

Obsáhlá publikace mapuje kresebné a grafické dílo Jiřího Načeradského z let 1956
- 2013. Zhruba tři stovky reprodukcí děl doplňují dokumentární fotografie
autora, úvodní text editora Petra Macha, odborné statě Ivy Mladičové a Jiřího
Machalického a 28 citací z archivních textů Jindřicha Chalupeckého, Evy Petrové,
Marie Klimešové, Jana Kříže, Věry Jirousové a dalších, které jsou umístěny u 
konkrétních reprodukcí.

Vydavatel: Vltavín
Formát: 245 × 310 mm
Rok vydání: 2013
Místo vydání: Praha
Počet stran: 312
Jazyk: cz/ang/něm/fr

880