173520_big

Černá slunce. Odvrácená strana modernity Lenka Bydžovská a Vojtěch Lahoda

Kniha Černá slunce / Odvrácená strana modernity, vydaná u příležitosti
stejnojmenné výstavy v GVU Ostrava, podává strhující obraz českého umění,
ohraničeného volně lety 1928-1942. Postihuje mimořádně nosné období, ve kterém
došlo k mnoha složitým politickým a uměleckým zvratům. Do širokého rámce
střetávajících se výtvarných a myšlenkových přístupů je zapojeno přes čtyřicet
nejrůznějších osobností - malířů, sochařů, grafiků, fotografů a architektů, z 
nichž mnozí patří k hlavním představitelům českého umění vůbec. Kniha se
zaměřuje na odvrácenou stranu modernity, vyjevující přehlížené, prchavé duševní
vrstvy, jež však vytvářely nosné, nadosobní psychické struktury doby. Černá
slunce jsou "slunci jiných světů", na jejichž postižení se zaměřoval již Karel
Hynek Mácha; jejich východiska tkví v romantismu. Přestože pojem avantgarda
zdomácněl a začal být uplatňován pro označení moderního projevu jako celku, do
původních avantgardních východisek z počátku dvacátých let minulého století
vstupovaly jiné smyslové a významové zdroje. Zvolené časové období je uchopeno
jako oblast křižujících se protikladných stránek, ve kterých se mísí nejrůznější
směrová, názorová či výtvarná hlediska. Kniha Černá slunce / Odvrácená strana
modernity je součástí dlouhodobého projektu Arbor vitae mapující významově
vymezená období českého umění; Roky ve dnech (1945 - 1957), Konec avantgardy
(1938 - 1948)…; je v hloubce svého ponoru do souvislostí, zachycujících
informace v předivu doby, nenahraditelná.

Vydavatel: Arbor vitae, Galerie výtv. umění v Ostravě
Formát: 240 × 275 mm
Rok vydání: 2012
Místo vydání: Praha
Počet stran: 376
Jazyk: cz

1 250