Stanislav Kolíbal

Stanislav Kolíbal

1925

Narozen 11.12. 1925 v Orlové. Studoval u A. Strnadela na VŠUP v Praze (1945 - 1951) a F. Tröstera na DAMU (do 1959). Od 1954 člen Umělecké besedy, 1960 spoluzakladatel skupiny UB 12 (1960 - 1970). V letech 1988 - 1989 pobýval v Západním Berlíně (stipendium DAAD), byl profesorem na AVU v Praze (1990 - 1993). V roce 1992 byl ve Francii jako host Nadace Alexandra Caldera. Zprvu se věnoval figurální tvorbě, jeho práce z konce 50. a počátku 60. let byly silně ovlivněny dobovou estetikou. Významným podnětem bylo v roce 1956 setkání s monografií A. Caldera, na jeho tvorbu reagoval pocitově nestabilními prostorovými formami. Po 1963 omezil výrazové prostředky na jednoduché geometrické tvary, přesto však nevytváří čistě konstruktivistická díla. Pracuje se sádrou, kovem, dřevem, překližkou, železem, olovem ad. V geometrii hledá odraz vyššího řádu, jeho práce odhalují nejasnost a nejednoznačnost lidského vnímání, mnohost a bohatost různých přístupů. Od konce 60. let se věnuje také kresbě, nejprve barevnými, později černými propisovacími tužkami a akvarelem. V různých podobách zhmotňuje řád a jeho porušení, strohost geometrie a individuálnost subjektivní změny. Řada kreseb byla základem sochařských staveb. Je autorem ilustrací ke 33 knižním titulům a publikacím pro naše i zahraniční nakladatelství, za které obdržel řadu cen. Zastoupen ve sbírkách NG Praha, ČMVU v Praze, GHMP, MG v Brně, AJG v Hluboké nad Vltavou, GU Karlovy Vary, ZG v Plzni, MU v Olomouci, Muzea Sztuki v Lodži, Museum Moderner Kunst ve Vídni, Tate Gallery v Londýně, The Brooklyn Museum of Art v New Yorku, Art Gallery of Ontario v Torontu, National Gallery of Western Art v Tokiu a v dalších soukromých a veřejných sbírkách doma i v zahraničí.


Zdroj: Slovník českých a slovenských výtvarných umělců, Ostrava, 1999

foto: Jindřich Nosek

CC BY-SA 4.0