Monika Immrová

1970

MONIKA IMMROVÁ (nar. 1970 v Lounech) v letech 1995–2001 absolvovala
Akademii výtvarných umění v Praze (sochařský ateliér J. Zeithammla; 1997
uskutečnila stáž na Staatliche Akademie der Bildenden Künste Stuttgart
a 1999–2000 na drážďanské Hochschule für Bildende Künste; 2018 získala
titul Ph.D., Zápis a vizualizace kánonu). Roku 2011 absolvovala rezidenční
pobyt v Raketenstation Hombroich v Německu. Od roku 1996 proběhla řada
jejích samostatných výstav, např.: Glypho Grafein, Galerie výtvarného umění
v Mostě, 2003; Dialogy (s J. Zeithammlem), Síň pod Plečnikovým schodištěm
na Pražském hradě, 2006; Linie a forma, Galerie Caesar, Olomouc,
2007; Tvary, Galerie umění Karlovy Vary, Letohrádek Ostrov a Oblastní galerie
Liberec, 2009; Souvislost, Galerie města Loun, 2012; Jiný čas, kostel sv.
Vavřince v Klatovech, 2013; Socha (s D. Vinopalovou), GASK v Kutné Hoře,
2015; Tvar předchází prostor, Galerie Dům, Broumov, 2015; Socha, Topičův
salon, Praha, 2017; Členění, Dům umění, České Budějovice, 2017; Galerie
Goller, Selb, Německo, 2017; Galerie Závodný, Mikulov, 2018. Je autorkou
několika sochařských realizací, např. NMF v Kadani, 2011. Spoluzaložila
sochařské seskupení Socha 2, iniciovala několik jeho společných výstav
a pravidelně se společných prezentací zúčastňuje (Reinraum, Düsseldorf,
2002; Galerie Felixe Jeneweina, Kutná Hora, 2006; Wortnerův dům, AJG,
České Budějovice, 2007; Nejsvětější Salvátor, Praha, 2010; Rabasova
galerie, Rakovník, 2011; kostel sv. Vavřince, Klatovy, 2015; Galerie města
Plzně, 2019), roku 2011 byla zařazena na výstavu Fundamenty & Sedimenty
(GHMP, Praha). V letech 2008 a 2009 získala ocenění Grafika roku; její
grafické práce jsou každoročně zařazovány do výstav téže ceny již od roku
2001. Zúčastnila se řady sochařských sympozií v ČR i zahraničí. Je spoluautorkou
knihy Socha 2 AVU 1990–2016 Demartini – Zeithamml (NAVU, Praha 2017).