Jakub Lipavský

1976

JAKUB LIPAVSKÝ (nar. 1976 v Praze) vystudoval v letech 1998–2004
Akademii výtvarných umění v Praze (sochařský ateliér J. Zeithammla); absolvoval
stáže na Staatliche Akademie der Bildenden Künste ve Stuttgartu
a na pražské AVU v malířském ateliéru V. Skrepla (2001–2002). Od roku
2004 proběhla řada jeho samostatných výstav, např.: Galerie Kai de Kai,
Praha, 2005; Na dno geometrie, Dům umění, České Budějovice, 2008; Na
hladině, Dům U Zlatého prstenu, Praha, 2009; Obvyklí přítomní (s V. Míčou),
Galerie G99, Brno, 2010; Venku (s M. Lipavským), Galerie PRE, Praha, 2013;
Pomezí vědomí (s P. Hoškem), Výklady AXA, Praha, 2017; Sochy, Galerie
Jiřího Jílka, Šumperk, 2017; Galerie Dům, Broumov, 2017. Byl zastoupen na
společných výstavách: Reinraum v Düsseldorfu, 2002; Socha 2, Galerie
Felixe Jeneweina v Kutné Hoře, 2006; Socha 3, Wortnerův dům v Českých
Budějovicích, 2007; Nic na odiv...?, Kateřinská zahrada v Praze, 2008; My
Europe, EESC v Bruselu, DOX v Praze, 2009; Vkročení do prostoru, Galerie
výtvarného umění v Mostě, 2009; Svoz 12, Kostel Nejsvětějšího Salvátora
v Praze, 2010; Fundamenty & Sedimenty v Městské knihovně v Praze, 2011;
Kompot, Botanická zahrada v Praze, 2012; Soutěž tří portrétů (V. Havel,
J. Kaplický, A. Holý), AV ČR v Praze, 2014; Galerie města Plzně, 2019; aj.
V Soutěži tří portrétů získal v roce 2015 3. místo (V. Havel); 2016 byl oceněn
jeho návrh v architektonicko-výtvarné soutěži na pomník V. Dolejška.