František Hudeček

František Hudeček

1909 – 1990

Narozen 7.4. 1909 Němčice u Holešova, zemřel 13.5. 1990 v Praze. Pocházel z početné rodiny vesnického kováře. Po maturitě na reálce v Lipníku nad Bečvou studoval v letech 1928 - 1931 na UMPRUM u F. Kysely. V roce 1929 vytvořil figurální nástěnné malby pro kostel v Kyselovicích na Moravě. Po předložení svých prací byl přijat Vilémem Nowakem na AVU, avšak nestudoval na ní, protože neměl peníze na zápisné. V roce 1932 obeslal soutěž vypsanou Sdružením výtvarníků, při té příležitosti vystavoval prvně v Rubešově galerii a v Obecním domě. Od roku 1936 se účastnil Zlínských salonů, od roku 1937 výstav v divadle E. F. Buriana a v témže roce výstavy československé avantgardy. Roku 1938 namaloval oponu pro komorní představení Konstatntina Biebla v D 38. Ve 40. letech se účastnil výstav mladých umělců, roku 1941 se stal členem Výtvarného odboru Umělecké besedy, jejíchž výstav se pravidelně účastnil. Od roku 1942 byl členem skupiny 42, s níž vystavoval. V roce 1944 měl první samostatnou výstavu v Alšově síni Umělecké besedy. Od roku 1945 člen SČUG Hollar. Od roku 1946 zastoupen na výstavách v zahraničí, roku 1946 cesta do Paříže, o rok později do Varšavy.

Zdroj: Petrová E.: Skupina 42, Praha, 1998

foto: Karel Kuklík

CC BY-SA 4.0