Eduard Ovčáček

Eduard Ovčáček

1933 – 2022

Eduard Ovčáček se narodil v 5. března 1933 v Třinci. V letech 1957 až 1963 studoval na Vysoké škole výtvarných umění v Bratislavě u profesora Petra Matejky.
Jako host studoval v roce 1962 na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze u profesora Antonína Kybala. Zabývá se malbou, grafikou, koláží, plastikou, lettristickou fotografií, konkrétní vizuální poezií a digitální grafikou. V letech 1959 až 1965 byl spolu s Milošem Urbáskem a dalšími iniciátorem vzniku a členem bratislavské skupiny umělců KONFRONTACE, která prosazovala na Slovensku abstraktní umění - informel. V roce 1967 byl zakládajícím členem KLUBU KONKRETISTů. Od roku 1993 je členem spolku S.V.U. Mánes a od roku 2001 SČUG Hollar. Poprvé samostatně vystavoval v Galerii na Karlově náměstí v Praze v roce 1966. Zúčastnil se několika mezinárodních sympozií. Je zastoupen v mnoha veřejných sbírkách u nás i v zahraničí. Získal řadu cen a ocenění v oboru volné grafiky. V současné době je profesorem na Ostravské univerzitě, kde na katedře výtvarné tvorby vede ateliér volné a užité grafiky. Žije a pracuje v Ostravě. Eduard Ovčáček (1933) patří v českém poválečném umění k nejdůslednějším umělcům, zabývajícími se vztahem mezi písmem a obrazem, ale rovněž mezi písmem a plastikou nebo objektem či fotografií a v neposlední řadě také mezi tradiční a netradiční poezií. Koncepčně pečlivě promyšlený výběr z jeho mimořádně bohaté tvorby tak přitažlivou a srozumitelnou formou nabídne divákům řadu neobvyklých pohledů nejen na vztah mezi obrazem a písmem, jež, aniž si to uvědomujeme, nás provází na každém kroku. Umělcova výstava tak ústrojně zapadá do letošní hlavní dramaturgické linie, která je věnována fenoménu knihy a jejím proměnám v průběhu dvacátého století.

foto: Jindřich Nosek

CC BY-SA 4.0